نمایش یک نتیجه

سویق عدس

59,000 تومان
  • تقویت معده
  • قطع کردن عطش و تشنگی زیاد
  • هیجان خون را ساکن میکند
  • درمان مزاج گرم (صفراوی)
  • درمان و قطع خونریزی زنان بجز خون قاعدگی
  • شفای هفتاد نوع بیماری