نمایش دادن همه 2 نتیجه

قند بالا – عدس‌الملک

69,000 تومان

داروی قند بالا برای کنترل و کاهشِ قندِ خون و در مواردِ پیشرفته برای درمانِ دیابت استفاده می‌شود.

 • کاهش سطح قند خون
 • درمان دیابت در دوران بارداری
 • تنظیم کننده سطح قند خون
 • مدیریت دیابت نوع ۱ و ۲
 • درمان مشکلات کلیه

قند مخصوص

69,000 تومان

داروی قند مخصوص برای کنترل و کاهشِ قندِ خون و در مواردِ پیشرفته برای درمانِ دیابت استفاده می‌شود.

 • درمان دیابت
 • پایین آورنده قند خون
 • کاهش سطح قند خون
 • درمان دیابت در دوران بارداری
 • تنظیم کننده سطح قند خون
 • مدیریت دیابت نوع ۱ و ۲
 • درمان مشکلات کلیه