نمایش یک نتیجه

قند مخصوص

69,000 تومان

داروی قند مخصوص برای کنترل و کاهشِ قندِ خون و در مواردِ پیشرفته برای درمانِ دیابت استفاده می‌شود.

  • درمان دیابت
  • پایین آورنده قند خون
  • کاهش سطح قند خون
  • درمان دیابت در دوران بارداری
  • تنظیم کننده سطح قند خون
  • مدیریت دیابت نوع ۱ و ۲
  • درمان مشکلات کلیه