نمایش یک نتیجه

اورام مالیدنی

59,000 تومان
  • از بین بردن غده‌های ظاهری
  • از بین بردن غده‌های درون معده
  • از بین بردن غده‌های گلو
  • جمع‌آوری و کوچک کردن غدد و ورم‌های زیر پوست
  • از بین بردن مواد زائد درون آن