پیامبر اکرم

  • تصویر از حدیث سلامتی (بیماری و داروی آن)

    پیامبر اکرم (صلی الله علیه): خداوند هیچ درد و مرضی را نیافریده مگر آنکه دارو و درمان آن را آفریده است، به غیر از مرگ!

    بیشتر بخوانید »
  • تصویر از آیا علم بدن همان علم طبابت فضلیت دارد؟

      ما می دانیم که علم فقه و احکام شرعی فضیلت دارد ولی آیا علم طب فضیلت دارد؟   پیامبر اکرمص در میان کل علوم، علم طب را دومین علم دانسته اند که می فرمایند: «العلم علمان: علم الأدیان و علم الأبدان» ترجمه: «علم دو تا است، علم دین و علم بدن» این برداشت را می توان کرد که علم طب فضیلت بسیاری دارد که پیامبرص در بین کل علوم علم را دو تا دانسته اند و علم طب را در کنار علم دین آورده اند، البته شاید بتوان گفت که در اینجا منظور از «علم الأبدان» فقط علم طب…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا