1. محصولات خریداری شده از سایت تعویض یا پس گرفته نمی‌شوند.
  2. اگر بعد از سفارش از خرید خود منصرف شدید باید تا قبل از «ساعت 9» صبح روز بعد با شماره‌های درج شده در سایت تماس گرفته و سفارش خود را لغو کنید.