فروشگاه طب اسلامی http://www.darooeslami.com فروشگاه اینترنتی داروهای آیت الله عباس تبریزیان Mon, 16 Jan 2017 11:54:34 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.1 درمان آب مغز http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%ba%d8%b2/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%ba%d8%b2/#respond Sun, 18 Dec 2016 18:55:29 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=2983 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D8%B2.jpg

 

درمان آب مغز بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی:

۱- بخور حضرت مریم سلام الله علیها

۲- قطره سداب بهمراه سرکه

۳- طریفل

۴- داروی عقل

۵- قطره مرزنجوش جامع (مخلوط داروی جامع امام رضا علیه السلام و آب مرزنجوش) به این صورت که اول شب و آخر شب دو قطره به فاصله نیم ساعت داخل بینی میریزند.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%ba%d8%b2/feed/ 0
درمان فاصله بین مهره ها http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 18 Dec 2016 03:14:30 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=2978 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7.jpg

 

درمان فاصله بین مهره ها بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی:

– اگر همراه با درد باشد و درد آن تا پا ادامه داشته باشد تبدیل به سیاتیک میشود (مراجعه به درمان سیاتیک).

– فاصله افتادن معلول نرسیدن خون کافی به محل و لخته خون و تنگ شدن رگ هاست و هر چیزی که رگها را باز و لخته را برطرف کند مفید است.

 

درمان:

۱- داروی لبناعسل (جامد و مایع دارد که آن را از درخت استرک میگیرند. از جامد آن ماده ای درست میشود که غضروف ساز است و درمان کمر درد)

۲- داروی ترکیبی استخوان ساز

۳- ماساژ دادن با روغن زیتون

۴- حجامت انتهای ستون فقرات

۵- خوابیدن روی زمین سفت (درمان عمومی بیماری های کمر)

۶- سویق سنجد

۷- چسباندن ناخن های دست و پا در محل درد بمدت سه روز (مراجعه به درمان سیاتیک)

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
تدابیر این ماه (از ۲۳ آذر تا ۲۳ دی) http://www.darooeslami.com/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87/%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%db%8c/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-23-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-23-%d8%af%db%8c/ http://www.darooeslami.com/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87/%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%db%8c/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-23-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-23-%d8%af%db%8c/#comments Fri, 16 Dec 2016 19:59:43 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=2965 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-23-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-23-%D8%AF%DB%8C.jpg

 

ماه کانون اول (۳۱ روز – ۲۳ آذر تا ۲۳ دی) طبق رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام.

 

ویژگی:

۱- وزش بادهای شدید

۲- افزایش سرما

 

تدابیر:

۱- پرهیز از نوشیدن آب در شب

۲- کاهش حمام و جماع

۳- نوشیدن یک لیوان آب گرم در اول صبح

۴- نخوردن کرفس، نعناع و تره تیزک

۵- پرهیز از خوراکی های سرد و مرطوب

۶- پرهیز از حجامت و فصد

۷- استفاده از غذاهای گرم بالقوه و بالفعل

]]>
http://www.darooeslami.com/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87/%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%db%8c/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-23-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-23-%d8%af%db%8c/feed/ 1
درمان انحراف چشم یا استرابیسم http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%81-%da%86%d8%b4%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b3%d9%85/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%81-%da%86%d8%b4%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b3%d9%85/#respond Mon, 05 Dec 2016 21:25:39 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=2901 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85.jpg

 

درمان انحراف چشم (لوچی) بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی.
 

علل و درمان:

۱- قصور در مغز

درمان: داروهایی که مغز را ترمیم میکند (به درمان ضعف مغز مراجعه کنید).
 

۲- جن؛ مثلا خیره شدن به یک طرف.

درمان: بخور حضرت مریم سلام الله علیها و حرز.

نکته: به مبحث بیماریها از جانب ارواح مراجعه کنید.
 

۳- همبستر شدن در اوقات نهی شده (سبب لوچی دائم میشود).

پیشگیری: عدم همبستری در بعد از ظهر.
 

۴- خوردن مرکبات در شب (سبب لوچی موقت میشود)

پیشگیری: خوردن مرکبات در روز و بعد از غذا.

 

توضیحات:

روایت از پیامبر اکرم (ص): به حضرت امیر (ع) فرمودند بعد از ظهر همبستر مشو که مکروه است زیرا اگر مقدر شود در آن زمان فرزندی درست شود چشمان او لوچ خواهد بود. زیرا در آن وقت شیطان این حالت را در انسان دوست دارد.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%81-%da%86%d8%b4%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%b3%d9%85/feed/ 0
جایگزین دیالیز http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%87/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%87/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2/#respond Mon, 05 Dec 2016 20:56:55 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=2898 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2.jpg

 

جایگزین دیالیز بر اساس روایات و احادیث پزشکی توسط حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان، پدر طب اسلامی:

– دیالیز تنها راه درمان نیست فلذا کسانی که در اثر دیابت یا فشار خون نیاز به دیالیز دارند عجله نکنند و سریع عمل نکنند و کلیه را از بین نبرند، زیرا اسلام دارو و درمان سهل و آسان دارد.
 

درمان:

۱- ترکیب زنیان و مغز گردو

نکته: کلیه ها را گرم می کند و به کار می اندازد و جلوی دفع خون و پروتئین را می گیرد-درمان حیاتی و اصلی).

طریقه ی مصرف: زنیان و مغز گردو را به طور مساوی آسیاب کرده و هر شب به اندازه دو قاشق غذا خوری و یا بیشتر (هر چقدر می توانند) مصرف کنند.
 

۲- حجامت ساق پاها (درمان بیماری مزمن کلیه).

نکته: حجامت برای کسانی که دیابت دارند اشکالی ندارد. خون آن هم بند میاید و اگر عسل روی آن قرار داده شود اثر آن نیز رفع میگردد.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%87/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2/feed/ 0
روش تهیه سرکه خمری http://www.darooeslami.com/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%ae%d9%85%d8%b1%db%8c/ http://www.darooeslami.com/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%ae%d9%85%d8%b1%db%8c/#respond Mon, 07 Nov 2016 21:44:14 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=2624 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%B1%DB%8C.jpg

 

در این مطلب قصد داریم روش درست کردن سرکه خمری یا همان سرکه اسلامی که بهترین نوع سرکه می باشد را آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

 

نکاتی قابل توجه

اولا باید سرکه ای که درست می شود هیچ چیزی به آن اضافه نشود؛ دیگر این که باید درب ظرف مقداری باز باشد تا سرکه نفس بکشد و برسد؛ سوم این که پشه های ریزی باید به سراغ مواد بیایند.

 

حال چند نکته دیگر را اضفه می کنیم

اولین نکته جدی برای تهیه یک سرکه حوصله به خرج دادن است زیرا حداقل زمان تهیه سرکه ۳ ماه است و در این ۳ ماه علاوه بر این که مواد را باید آماده کنید و… باید حوصله پشه های سرکه را هم داشته باشید. اما واقعا چیزی است که می ارزد.

ابتدا توصیه می شود زمان خوبی را برای تهیه سرکه انتخاب کنید مثلا شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان، شب ابتدای ماه رمضان و… ، تا سرکه که این جایگاه بالا را در تغذیه اسلامی دارد  مناسب تر درست شود.

دیگر این که ظرفی که می خواهید در آن سرکه درست کنید اولا حتی القدور شیشه ای باشد چون سرکه بسیار اسیدی است و مدت زمان تهیه آن حداقل ۳ ماه است که مدتی طولانی است. البته امکان دارد تا یک سال هم طول بکش!

ظرفی که می خواهید برای تهیه سرکه اختصاص دهید سعی کنید بیشتر از یک کیلو ظرفیت داشته باشد چون نوعا سرکه در ظرف های کوچک اولا فضای پف کردن ندارد و دیگر این که تجربه نشان داده ظرف بزرگ و مقدار زیاد بهتر می رسد و کمتر خراب می شود.

 

روند تهیه سرکه به طور منظم

ابتدا یک ظرف بزرگ حداقل یک کیلو و نیمی را تهیه کرده و به خوبی بشویید. سپس مواد را بعد از آماده کردن در ظرف قرار دهید و درب ظرف را ببندید(آماده کردن هر کدام از انواع سرکه توضیحات خود را دارد).

بعد از گذشت سه روز در تابستان و شش روز در زمستان درب ظرف را باز کرده تا مدتی به همین شکل بماند تا سر و کله پشه های ریز پیدا شود. بعد از آن بگذارید پشه ها به تعداد کافی برسند که شاید این کار حداقل یک هفته یا دو هفته طول بکشد.

سپس درب ظرف را بگذارید تا زیاد بخار نشود و از طرفی کامل نبندید تا پشه ها زنده بمانند و سرکه هم نفس بکشد.

این روند حداقل ۳ ماه یعنی ۹۰ روز زمان نیاز دارد. در انقلاب اول یعنی با گذشت ۳ روز مواد شروع به کپک زدن می کنند و پف می کنند. از این زمان است که فرایند تولید سرکه شروع می شود.

این مقدار از روند را شاید خیلی وقت ها شنیده باشید اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اولا باید حوصله داشته باشید تا سرکه کاملا برسد. و علاوه بر این تهیه سرکه ای که برای همه اشخاص جوابگو باشد و نیاز به مهارت خاصی نداشته باشد فقط و فقط یک کلید دارد که باید مد نظر باشد.

 

کلید اصلی تهیه سرکه، تهیه سرکه از عسل است

علت این نکته این است که عسل دقیقا با گذشت ۳ ماه، تبدیل به سرکه می شود و سرکه آن هم بسیار ترش می شود. اما دیگر مواد مثل انگور و خرما و… اولا نیاز به صاف کردن دارند و درد سر های خاص خود را دارد و ثانیا تبدیل به سرکه شدن آن ها تحت تاثیر عوامل دیگری قرار می گیرد که تعدادی از این عوامل به طور واضح شناخته شده نیست!

عده ای این علت ناشناخته را صفراوی بودن شخص درست کننده می گویند و یا مسائل دیگر اما در این زمینه و تهیه سرکه از غیر عسل مشکلی که وجود دارد این است که گفته شده سرکه باید به دست شخص تهیه کننده بیاید! و باید در این کار دست داشت!

خلاصه اگر برای اولین بار می خواهید سرکه تهیه کنید آن هم سرکه اسلامی نیاز نیست هزینه سنگین و تلف مال و وقت داشته باشید با سرکه عسل که ۱۰۰ درصد تبدیل به سرکه می شود و بسیار ساده است شروع کنید تا تجربه بیشتری کسب کنید.

تک تک خانه های مسلمانان باید مملو از سرکه اسلامی و خالی از بیماری باشد…

 

روش تهیه سرکه عسل

تهیه سرکه عسل به قدری ساده است که شاید توضیح خاصی نخواهد تنها یک مسئله وجود دارد آن هم این که عسل به خودی خود اصلا کپک نمی زند و فاسد نمی شود پس چگونه باید تبدیل به سرکه شو؟

توضیح این که موادی که در عسل وجود دارد که باعث حفظ آن می شوند اگر رقیق شوند دیگر حفظ کننده نیستند یعنی باید عسل را با آب رقیق کرد.

حدود تقریبی اضافه کردن آب در شرایط مناسب تا ۲ برابر وزن عسل می باشد. که با در نظر گرفتن قیمت و اندازه عسل و از طرفی کیفیت بسیار عالی این سرکه با نسبت خوبی مقرون به صرفه هم خواهد بود.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%ae%d9%85%d8%b1%db%8c/feed/ 0
درمان دل پیچه در طب اسلامی http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%85/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84-%d9%be%db%8c%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%85/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84-%d9%be%db%8c%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/#respond Sat, 29 Oct 2016 13:10:25 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=1831 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg

 

در این بیماری انسان احساس می‌ کند که روده‌ ها دارد می‌ پیچد.

اولین درمان، بر روغن خوانده شود و روی شکم ریخته شود و مالیده شود:

«بسم الله الرحمن الرحیم ، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ، وحملناه على ذات ألواح ودسر﴾، ﴿ففتحنا علیهم أبواب کل شیء﴾، به نام فلان نام بیمار فرزند فلان، أو لم یر الذین کفروا أن السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما».

 

دومین درمان آب و روغن و رقیه است:

امام صادق (ع) می‌ فرمایند: «برای دل‌ پیچه این را بنویسید باسم الله المتعلمون الذین لا یعلمون والذین یعلمون ، قاعدون فوق علیین ، یأکلون نورا طریا ، یسألون صاحبهم من النور العلوی کذلک یشفی فلان بن فلانه ، ﴿أو لم یر الذین کفروا أن السموات والارض کانتا رتقا﴾، این را سه مرتبه روی آب بخوانید سپس روی آب روغن بریزید، وقتی روغن چسبید به اطراف لیوان، آن را به بیمار بدهید تا بنوشد».

در این دو روایت اخیر تعبیر دُهن به معنی روغن آمده که شامل روغن انواع گل‌ ها مانند روغن گل سرخ یا روغن بنفشه می‌ شود هم چنین می‌ تواند روغن‌ زیتون و روغن کنجد هم باشد.

 

سومین درمان آب بدون روغن است:

در روایت آمده: «روی آب این رقیه را بخوانید بدون روغن سپس به کسی که دل‌ پیچه دارد بدهید که بنوشد، دستت را روی شکمش سه مرتبه مسح می‌ کنی و می‌ گویی ﴿یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر﴾ ، ﴿ثم السبیل یسره﴾ ، ﴿إن السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما﴾ ، ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخله﴾ ، ﴿والله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شیئا﴾».

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%85/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84-%d9%be%db%8c%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/feed/ 0
درمان گرفتگی صدا و تنگی نفس http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%af%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%ad%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%af%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%ad%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3/#respond Sat, 29 Oct 2016 01:42:47 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=1931 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3.jpg

 

 گیاهان دارویی معجزه گر برای سینوزیت، آسم، سرما خوردگی و رفع گرفتگی صدای مداحان می باشد.

 

ترکیبات دارو:

پودر ختمی، مرو، پودر عناب خشک شده، صمغ عربی، قدومه شیرازی، بنفشه، کتیرا، شکر تیغال پاک شده، بارهنگ، سپستان، شیرین بیان، بالنگو و تخم شربتی همه را به حجم مساوی تهیه کرده و ‌در حد امکان پودرش کنید.

البته دقت کنید اسفرزه و بارهنگ و مرو پودر نشوند.

 

 روش مصرف:

– یک قاشق مربا خوری از مجموعه ترکیبی فوق را در یک فنجان یا لیوان آب جوش ریخته و ‌دربش را یک نعلبکی بزنید بعد پنج دقیقه بهم بزنید و با کمی عسل و یا نبات و یا شکر سرخ جرعه جرعه میل کنید.

– برای کسانی که دارای تنگی نفس شدید هستند از عصاره بره موم عسل هم استفاده شود.

– یا بره موم را با عسل مخلوط کنید روزی نصف کمتر قاشق چای خوری میل کنید.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%da%af%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%ad%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3/feed/ 0
درمان سردرد همراه با دندان‌ درد http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%84%d8%ab%d9%87/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%84%d8%ab%d9%87/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af/#respond Thu, 27 Oct 2016 22:55:41 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=1658 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF.jpg

 

در روایت آمده: «شکوت إلیه هیجانا فی رأسی واضراسی وضربانا فی عینی حتى تورم وجهی منه فقال علیه السلام علیک بهذا الهندباء فاعصره وخذ مائه وصب علیه من هذا السکر الطبرزد واکثر منه فانه یسکنه ویدفع ضرره، قال فانصرفت الى منزلی فعالجته من لیلتی قبل ان انام وشربته ونمت علیه فاصبحت وقد عوفیت بحمد الله ومنه».

«به امام صادق (ع) شکایت کردم از هیجانی که در سر داشتم و در دندان‌ هایم و احساس رگ زدن در چشم تا جایی که صورتم ورم کرد، امام فرمودند کاسنی را بگیر و فشار بده و آب آن را بگیر و روی آن شکر طبرزد بریز و شکر آن را زیاد کن، همانا آن را تسکین می‌ دهد و ضرر آن را بر طرف می‌ کند، راوی می‌ گوید من به خانه برگشتم و همان شب این کار را کردم و نوشیدم و خوابیدم با همین حال و صبح که شد خوب شدم به حمد خدا».

اگر از کاسنی تر آب بگیریم بهتر است ولی اگر کاسنی تر در دسترس نبود کاسنی خشک را بجوشانید شاید مفید باشد و نباید از عرق آن استفاده کنید زیرا در طب اسلامی استفاده از عرقیات نداریم به‌ جز گلاب، اخیراً بعضی از دوستان بررسی کردند و متوجه شدند که عرقیات در آن الکل دارد و علت آن وجود مواد قندی در عرقیات است که تخمیر شده و تولید الکل می‌ کند، در روایت هم آمده که تنها تا سه روز می‌ توان از عرقیات استفاده کرد و گلاب که استثنا شده از آن‌ جهت است که مواد قندی ندارد.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%84%d8%ab%d9%87/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af/feed/ 0
سردی معده و درمان آن http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%85/%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/ http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%85/%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/#respond Thu, 27 Oct 2016 22:54:35 +0000 http://www.darooeslami.com/?p=1674 http://www.darooeslami.com/wp-content/uploads/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86.jpg

 

گرمی معده برای هضم غذا و فعالیت معده لازم است و اگر معده به سردی و تنبلی بگراید این خود یک بیماری است.

پیامبر (ص) می‌ فرمایند: «اصل کل داء البروده. وقال: کل وانت تشتهی وامسک وانت تشتهی».

«ریشه هر بیماری سردی است، وقتی گرسنه شدی غذا بخور و قبل از آن که سیر شوی دست بکش».

سردی بدن معلول بلغم و سودا است و بلغم و سودا از ماندن تفاله و مدفوع در روده‌ ها به وجود می‌ آید. اگر معده سرد نباشد و خوب غذا را هضم کند، غذا در روده‌ ها نمی‌ ماند و زود از بدن خارج می‌ شود، به‌ عبارت‌ دیگر یبوست با سردی معده مرتبط است.

 

درمان:

اولین درمان سردی معده مرکب یک است:

در روایت درباره مرکب یک آمده: «لوجع المعده وبرودتها وضعفها … الشربه منه وزن مثقالین على الریق مره واحده، فإنه یسخن المعده، ویهضم الطعام».

«برای درد معده و سردی معده و ضعف معده … دو مثقال ناشتا یک‌ بار از آن بنوش، زیرا این معده را گرم می‌ کند و غذا را هضم می‌ کند».

علاوه بر این بیماری‌ ها که  در روایت آمده، مرکب یک درمان شاخص بیماری کبد و همچنین درمان تب و حالت تهوع است.

 

دومین درمان داروی جامع امام رضا (ع) است:

در روایت آمده: «شکوت الى أبى جعفر محمد بن علی بن موسى علیهم السلام برد المعده فی معدتی وخفقانا فی فؤادی فقال این أنت عن دواء أبى وهو الدواء الجامع حبه بماء کمون یطبخ فانه یعافى باذن تعالى».

«به امام جواد (ع) از سردی معده و تپش قلب شکایت کردم، امام فرمودند کجایید از داروی پدرم، داروی جامع، به اندازه یک دانه از آن را با آب زیره مصرف کن، به اذن خدای تعالی درمان می‌ شوی».

از این روایت و روایات دیگر استفاده می‌ شود که تپش قلب معلول سردی معده است.

]]>
http://www.darooeslami.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%85/%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/feed/ 0